اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 04:10 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 04:10 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 04:10 PM در حال خواندن موضوع کی و چگونه با اورژانس یا پلیس تماس بگیریم؟
مهمان 04:09 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:09 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:09 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:09 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:08 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 04:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:07 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:07 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:06 PM در حال خواندن موضوع وسايلي که بهتره همراهتون در سفر به کانادا بیارید
مهمان 04:06 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 04:05 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 04:05 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 04:05 PM در حال خواندن موضوع شرکتهای سرویس دهنده موبایل
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه