اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 09:06 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 09:06 PM در حال خواندن موضوع آدرس چند فروشگاه محلی
مهمان 09:06 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:05 PM در حال خواندن موضوع چی را از کجا بخریم خوبه ...
مهمان 09:05 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:05 PM در حال خواندن موضوع نرم افزار پخش اذان در کامپیوتر با صدای اذان
مهمان 09:04 PM در حال مشاهده انجمنحمل و نقل
مهمان 09:03 PM در حال عضویت
مهمان 09:02 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:01 PM در حال خواندن موضوع خرید لوازم منزل دست دوم
مهمان 09:01 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:00 PM در حال مشاهده انجمنگوناگون
مهمان 08:59 PM در حال خواندن موضوع خرید لپ تاپ
مهمان 08:57 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 08:56 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 08:53 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 08:52 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه