اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 05:21 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 05:21 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:21 AM در حال خواندن موضوع قانون جدید شهروندی کانادا از 11 اکتبر اجرا میشود
مهمان 05:21 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:21 AM در حال خواندن موضوع چگونگی تماس تلفنی با ایران و ارزانترین راه
مهمان 05:17 AM در حال مشاهده انجمن
مهمان 05:16 AM زندگی در کانادا صفحه نخست
مهمان 05:15 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:15 AM در حال عضویت
مهمان 05:15 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:13 AM در حال خواندن موضوع چگونگی تماس تلفنی با ایران و ارزانترین راه
مهمان 05:11 AM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 05:10 AM در حال خواندن موضوع وسايلي که بهتره همراهتون در سفر به کانادا بیارید
مهمان 05:09 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:08 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه