اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 02:25 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 02:22 PM در حال خواندن موضوع وسايلي که بهتره همراهتون در سفر به کانادا بیارید
مهمان 02:22 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 02:21 PM در حال خواندن موضوع ویزای کار خارج از کمپس و ویزای کار معمولی
مهمان 02:21 PM در حال خواندن موضوع post graduate work permit برای M.Eng
مهمان 02:20 PM در حال خواندن موضوع آیا معادلی (اصطلاحی) برای این عبارت در انگلیسی داریم؟
مهمان 02:20 PM در حال خواندن موضوع راه های انتقال پول ( دلار و یا ریال ) از ایران به کانادا و بر عکس
مهمان 02:20 PM در حال مشاهده انجمناشتغال به کار
مهمان 02:19 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 02:18 PM در حال خواندن موضوع از کجا ماشین اجاره کنیم؟
مهمان 02:18 PM در حال مشاهده مشخصاتmrhpc
مهمان 02:18 PM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 02:15 PM در حال خواندن موضوع تجربه کاری COOP
مهمان 02:14 PM در حال خواندن موضوع تجربه کاری COOP
مهمان 02:14 PM در حال خواندن موضوع post graduate work permit برای M.Eng
مهمان 02:11 PM در حال عضویت
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه