اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 05:39 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 05:39 AM در حال مشاهده مشخصاتSamir.gh
مهمان 05:38 AM در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
مهمان 05:35 AM در حال خواندن موضوع کی و چگونه با اورژانس یا پلیس تماس بگیریم؟
مهمان 05:25 AM در حال خواندن موضوع از کجا ماشین اجاره کنیم؟
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه