اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 02:57 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 02:57 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 02:56 PM در حال خواندن موضوع ارز دانشجویی
مهمان 02:55 PM در حال خواندن موضوع بهترین و سریع ترین روش گرفتن اقامت دائم برای دانشجویان دکتری
مهمان 02:55 PM در حال خواندن موضوع ارز دانشجویی
مهمان 02:55 PM در حال مشاهده مشخصاتalitehrani
مهمان 02:55 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 02:54 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:53 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:53 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:53 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 02:52 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:52 PM در حال مشاهده انجمنچی را از کجا بخریم ؟
مهمان 02:51 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:51 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 02:51 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:50 PM در حال خواندن موضوع ارز دانشجویی
مهمان 02:49 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 02:49 PM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 02:48 PM در حال خواندن موضوع
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه