اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 09:18 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 09:17 PM در حال خواندن موضوع گرفتن کارت پی آر برای دانشجویان دکتری
مهمان 09:17 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:16 PM در حال خواندن موضوع تعویض کارت پایان خدمت
مهمان 09:15 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:15 PM در حال مشاهده انجمنخرید لوازم منزل
مهمان 09:15 PM در حال مشاهده انجمناینترنت و موبایل و وسایل الکترونیکی
مهمان 09:15 PM در حال خواندن موضوع Lookingfor a room to rent
مهمان 09:14 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:14 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:13 PM در حال خواندن موضوع بهترین و سریع ترین روش گرفتن اقامت دائم برای دانشجویان دکتری
مهمان 09:13 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:13 PM در حال خواندن موضوع چگونگی تماس تلفنی با ایران و ارزانترین راه
مهمان 09:13 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:12 PM در حال خواندن موضوع پذیرش در دانشگاه ویندزر و مسائل مرتبط
مهمان 09:12 PM در حال خواندن موضوع پذیرش در دانشگاه ویندزر و مسائل مرتبط
مهمان 09:11 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:09 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:09 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:08 PM در حال مشاهده تقویم
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه