اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 05:53 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 05:50 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:50 PM در حال خواندن موضوع کی و چگونه با اورژانس یا پلیس تماس بگیریم؟
مهمان 05:48 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:47 PM در حال خواندن موضوع روز های اول برای دانشجویان
مهمان 05:47 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:43 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:43 PM در حال مشاهده تقویم
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه