زندگی در کانادا
مجموعه های اصلی فروشگاهی در شهر - نسخه قابل چاپ

+- زندگی در کانادا (http://www.askinabroad.com)
+-- انجمن: انتاریو (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- انجمن: اطلاعات شهر ویندزور (/forumdisplay.php?fid=37)
+---- انجمن: فروشگاهها (/forumdisplay.php?fid=38)
+---- موضوع: مجموعه های اصلی فروشگاهی در شهر (/showthread.php?tid=18)مجموعه های اصلی فروشگاهی در شهر - admin - 2013-01-31 05:08 PM

devonshire Mall:
http://www.devonshiremall.com/
Windsor Crossing:
http://windsorcrossing.com/
Tecumseh Mall:
http://www.tecumsehmall.com/


RE: مجموعه های اصلی فروشگاهی در شهر - رها.خ - 2013-02-05 01:50 AM

سلام به همگی
به این مجموعه میتونیم بازارهای خیابان واکر رو هم اضافه کنیم که شامل چند تا فروشگاه کلیدی مثل هوم دپو ، بالک بارن ، کاسکو ، مایکلز ، سوپر استور و چندین فروشگاه دیگه است که در یک طول تقریباً یک کیلومتری شاید در کنار هم قرار گرفتن .


RE: مجموعه های اصلی فروشگاهی در شهر - rose - 2013-02-05 03:26 PM

University mall ﺭﻭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻬ ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ. اﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﭘﺮﺯ, ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﻮﺭ, ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﺭﻥ, ﺩاﻻﺭاﻣﺎ, ﻣﺘﺮﻭ و ... ﺩاﺭﻩ.


RE: مجموعه های اصلی فروشگاهی در شهر - mech2013 - 2013-02-06 01:45 AM

(2013-02-05 03:26 PM)mmwind نوشته شده توسط:  University mall ﺭﻭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻬ ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ. اﻭﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﭘﺮﺯ, ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﻮﺭ, ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﺭﻥ, ﺩاﻻﺭاﻣﺎ, ﻣﺘﺮﻭ و ... ﺩاﺭﻩ.

ye canadian tire ham unja hast ke nabayad az aghalam biofteh!!