زندگی در کانادا
میزان درآمد شغل های دانشجویی - نسخه قابل چاپ

+- زندگی در کانادا (http://www.askinabroad.com)
+-- انجمن: انتاریو (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- انجمن: اشتغال به کار (/forumdisplay.php?fid=55)
+---- انجمن: قوانین کار در انتاریو (/forumdisplay.php?fid=61)
+---- موضوع: میزان درآمد شغل های دانشجویی (/showthread.php?tid=69)میزان درآمد شغل های دانشجویی - matt - 2013-02-06 11:23 PM

کار دانشجویی داخل دانشگاه : من بیخبرم
کار دانشجویی خارج دانشگاه : حداقل حقوق ممکن (ساعتی 10.25)، بعد از کسر مالیات حدود 9.5 دلار هر ساعت خالص : کارهایی مثل پمپ بنزین، فروشگاه، غیره
کار دانشجویی به صورت Co-Op از طریق معرفی دانشگاه : ظاهرا ماهی 3000 دلار !!!!!! ولی رقابت خیلی شدیده : کار در کارخانه ها و شرکت های درست و حسابی
کار داوطلبانه : بدون درآمد، مناسب برای رزومه : هر نوع کاری ممکنه باشه و معمولا خارج از زمینه تخصص
نوع های دیگه مثلا برای صاحبخونه و کار برای آشنایان : ممکنه ساعتی 10 دلار
نوع های دیگه مثل کار سیاه : من بیخبرم