اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 10:07 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 10:07 PM در حال خواندن موضوع بهبود مکالمه زبان انگلیسی
مهمان 10:05 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 10:01 PM در حال خواندن موضوع کرایه ماشین
مهمان 10:01 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 10:01 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:59 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:55 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:55 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:55 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:55 PM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 09:54 PM در حال خواندن موضوع تجربیات رفت و آمد بین شهری (ویندزور به سایر شهر ها)
مهمان 09:53 PM در حال خواندن موضوع چطوری میشه بیام کانادا؟
مهمان 09:53 PM در حال خواندن موضوع چگونگی تماس تلفنی با ایران و ارزانترین راه
مهمان 09:53 PM در حال مشاهده انجمنمقدمات سفر به کانادا
مهمان 09:52 PM در حال خواندن موضوع چگونگی تماس تلفنی با ایران و ارزانترین راه
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه