اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 06:32 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 06:30 AM در حال مشاهده انجمنمسائل اقامت دائم
مهمان 06:29 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:28 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:25 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:25 AM در حال مشاهده انجمنخوراک، پوشاک، رستوران ها
مهمان 06:24 AM در حال خواندن موضوع ارسال مدارک به ایران
مهمان 06:23 AM در حال خواندن موضوع قطعات لازم و طریقه نصب شلنگ آب پاش دستشویی - کانادا و آمریکا
مهمان 06:23 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:21 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:19 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:19 AM در حال مشاهده انجمنچی را از کجا بخریم ؟
مهمان 06:19 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 06:18 AM در حال پرینت موضوع post graduate work permit برای M.Eng
مهمان 06:17 AM در حال مشاهده انجمنگوناگون
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه